Lokalne informacje 24/h

na Lokalsi.Radom.pl

INFO

7 dni w tygodniu 24h

Lokalsi Radom

  • Informacje Lokalne
  • Radom Region
  • Wydarzenia
  • Konkursy
  • Po Godzinach

Konkurs fotograficzny "Radomskie Zaułki Książki" II edycja

  • Komentarz

Konkursu na fotografie dokumentujące zabytkową ulicę Józefa Piłsudskiego w Radomiu (jego otoczenie, detale architektoniczne, wnętrze). Do udziału w konkursie można zgłaszać także fotografie archiwalne, jeśli posiadają wyraźnie oznaczonego autora..

Każdy uczestnik może przysłać max 5 zdjęć w formacie 20x30 lub 20x25. Do fotografii należy dołączyć ich zapis cyfrowy.

Fotografie muszą być opatrzone na odwrocie metryczką przyklejoną do zdjęcia, zawierającą następujące informacje: imię, nazwisko, grupa wiekowa, adres zamieszkania, tel., e-mail; data wykonania. Zdjęcia bez metryczki nie będą oceniane.

Czas trwania konkursu: do 31 marca 2018.

Prace konkursowe należy wysłać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Piłsudskiego 12, 26-600 Radom z dopiskiem: konkurs foto

Tu pobierzesz regulamin,formularz zgłoszeniowy,wzór metryczki.

  • : fotograficzny
  • : 31/03/2018
  • : aktualny